Projekter | Artikler

Sindsro har vist sig særdeles effektiv på mennesker med vidt forskellige problematikker og grad af uro. Læs her hvordan Stress-ramte, krigsveteraner, mennesker med psykiske og følelsesmæssige problemer samt børn med ADHD har fået gavn og glæde af sindsrobehandlinger. (Udgangspunktet for at intregrere Sindsro i de afprøvede regier har overordnet været, at hjælpe individet til at blive bedre til at opleve sig selv og sin omverden, og på den måde få overskud til at tage ansvar.)